Slide PLAN DE
SUSTENTABILIDADE

INTRODUCIÓN

A segunda edición do Festival Sons da Canteira volver ter lugar na Canteira de Vilafría, unha canteira de granito ubicada no Concello de O Porriño e que a día de hoxe atópase nun proceso de rehabilitación ambiental.  Trátase dunha localización atípica pero que resulta dun gran atractivo á vez que permite poñer en valor a riqueza do patrimonio industrial do entorno, as canteiras, motor de desenvolvemento económico da comarca de O Porriño, responsables da contorna da sua paisaxe e que fai destes enclaves un destino potencial para o seu uso xeoturístico.

Un destino que ten como protagonista  ao granito, un recurso natural con altos valores de durabilidade, reutilización e reciclabilidade, entre outras características,  que fan del un dos materiais máis sustentables, como sustentable quere ser o noso evento. Por iso suscribimos unha política de sustentabilidade e elaboramos un plan de acción que aplicaremos en todas as etapas do evento dende o deseño ata a desmontaxe e peche.

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE

O festival Sons da Canteira quere contribuir, dende a acción local, a acadar os obxectivos marcados pola Axenda 2030 de Desenvolvemento Sustentable. Como parte do noso compromiso coa sustentabilidade, os nosos eventos deben garantir:

A nivel social:

 • A igualdade de xénero (ODS 5)
 • O emprego dunha comunicación inclusiva e non discriminatoria (ODS 5)
 • A adopción de medidas que garantan a accesibilidade (a nivel físico, comunicación, social e laboral) (ODS 10)
 • A adopción de medidas de seguridade, saúde, hixiene e benestar (ODS 3)

A nivel medioambiental:

 • Minimizar o consumo enerxético e, sempre que sexa posible, abastecerse de fontes renovables ou menos contaminantes. (ODS 7)
 • Minimizar o consumo de auga e garantir o acceso gratuíto á auga potable (ODS 6)
 • A promoción do transporte público compartido e fomentar a idea de multimodalidade (ODS 13)
 • A implantación de criterios de economía circular: reducir, reutilizar e reciclar, e dispor dun sistema axeitado de recollida e xestión dos residuos (ODS 12)

A nivel económico:

 • A medición de indicadores (ODS 8)
 • O apoio á contorna artistica local (ODS 11)
 • A colaboración con empresas locais (ODS 11)
 • A identificación dos grupos de interese (ODS 17)

CANTEIRA

Para cumprir co noso compromiso deseñamos unha estratexia de sustentabilidade á que denominanos CANTEIRA, nun guiño tanto ao nome do festival como ao granito, neste caso representado por un bloque que simboliza o equilibrio entre recursos da natureza, desenvolvemento económico e tradición.

CONCEPTO

(1) CANTEIRA está composta de oito letras, onde cada unha das letras representa unha das liñas sobre as que imos a traballar para cumprir coa política de sustentabilidade que suscribimos.

(2) Oito son tamén os vértices dun bloque de granito que podería simbolizar o equilibrio entre recursos da natureza, desenvolvemento económico e tradición.

 1. Contratación de grupos locais para actuar no evento
 2. Colaboración con entidades locais
 3. colaboración na difusión e comunicación das medidas adoptadas en materia de sustentabilidade
 1. Identificación dos consumos de auga no recinto e os requisitos de potabilidad
 2. Medición dos consumos de auga
 3. Emprego de agua da canteira para regar o recinto
 1. Establecimiento de indicadores
 2. Medición dos indicadores
 3. Cálculo da pegada de carbono
 1. Posta en valor do territorio a través do deseño de actividades paralelas
 2. Difusión de actividades e rutas turísticas do Concello durante a semana no festival
 3. Sensibilización sobre o respecto ao territorio.
 1. Emprego de xeneradores máis eficientes
 2. Organización dos desprazamentos do staff
 3. Búsqueda de fontes de enerxía menos contaminantes
 1. Identificación dos grupos de interese
 2. Comunicación inclusiva
 3. Cartel con presenza femenina mayoritaria
 4. Oferta gastronómica variada, saludable e de proximidade
 1. Eliminación de plásticos dun so uso nos postos de restauración
 2. Traballo cos proveores para disminuir a xeración de residuos de embalaxes
 3. Recollida selectiva e contacto cos xestores para a sua recollida
 4. Comunicación sobre o tipo de residuos e onda desbotalos
 1. Recopilación de información sobre as necesidades dos asistentes
 2. Comunicar que o festival poda adoptar solucións para facer o festival accesible a persoas con discapacidades
Back to top